Databáze německých společností
Informace o dalších publikacích a službách Česko-německé obchodní a průmyslové komory naleznete na www.dtihk.cz
Kontaktní osoba v ČNOPK: Zdeňka Janská, tel.: +420-221 490 320, e-mail: nemeckefirmy@dtihk.cz