Německé společnosti v České republice
Provozovatelem online databáze Německé společnosti v České republice je Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK, www.dtihk.cz). Uvedení údajů o společnosti v databázi je zdarma.
Přístup k databázi získají za úplatu uživatelé, kteří se k užívání registrují (Registrace). Před poskytnutím údajů z databáze musí uživatelé písemně souhlasit s Obchodními podmínkami. Uživatelé jsou dle těchto obchodních podmínek mimo jiné povinni zabránit veškerému zneužití databáze nebo jejích částí svými spolupracovníky nebo třetími osobami. Uživatelé nesmí získaná oprávnění předávat třetím osobám nebo používat databázi nedovoleným způsobem. V případě, že uživatelé používají databázi pro účely direkt marketingu, zavazují se, že ji používají výlučně pro nabídku produktů a služeb, které souvisejí s předmětem podnikání společností, jejichž údaje jsou uvedeny v databázi, a v souladu s platnými právními předpisy. Uživatelé přitom musí jednat tak, aby nevznikl dojem, že jednají jménem ČNOPK. Plnou verzi obchodních podmínek si můžete stáhnout zde
Rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy týkající se databáze. Kontaktujte prosím ČNOPK na e-mailové adrese nemeckefirmy@dtihk.cz.
Obchodní podmínky
 
 
Nový zápis
Název firmy*  
*    DIČ
 
Adresa
Ulice*   Telefon*    
PSČ*     Fax  
Město*   E-mail*    
Region*   Internet  
P.O.Box   (např. www.domain.xx)
PSČ P.O.Box    
 
Kontaktní osoba - vedení společnosti
Jméno*  
Funkce česky Funkce německy
 
Kontaktní osoba 2
Jméno    
Funkce česky Funkce německy
 
Údaje o společnosti
Rok založení v ČR  
Roční obrat (mil. Kč)  
Počet zaměstnanců*  
Sektor*    
Komunikační jazyk ve společnosti
Činnost firmy česky (max. 90 znaků)
(např. Výroba automobilů)
Činnost firmy německy (max. 90 znaků)
(např. Herstellung von PKW)
Kódy NACE*
 
 
 
Německá mateřská společnost, resp. něm. partner
Název firmy Ulice
PSČ Město
Spolková země
 
Vztah k německé firmě
 
Kontaktní osoba pro případné dotazy k uvedeným údajům
Jméno*   Telefon*    
E-mail*    
 
 
 
Kontaktní osoba v ČNOPK: Zdeňka Janská, tel.: +420-221 490 320, e-mail: nemeckefirmy@dtihk.cz